Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Phái

Số tài khoản: 0907853968

Ngân hàng: Vietinbank